Trang chủ » Quà tặng cuộc sống » Làm thế nào để sống không sợ hãi và lo âu pdf (Dhammananda)

Làm thế nào để sống không sợ hãi và lo âu pdf (Dhammananda)

Theo như Đức Phật, đặc tính của tất cả vạn vật là sinh, hoại, và diệt trong tiến trình không bao giờ kết thúc. Tất cả mọi yếu tố không ngừng thay đổi và luôn xung đột. Những chúng sinh tin vào một linh hồn hay một thực thể vĩnh cửu đều gia tăng thêm niềm khát vọng ích kỷ, mà họ không bao giờ có thể tự mãn nguyện, vì thế dẫn dắt đến nỗi sợ hãi và lo âu.

Làm thế nào để không sợ hãi và lo âu

Con người sinh ra, họ khổ đau, rồi họ chết. Theo Anatole France, đó là điều mà kẻ uyên bác đã từng tóm lược về thân phận loài người. Mặt khác, một số nhà tư tưởng tự do nói rằng: “Con người là guồng máy nhỏ, cấu tạo bởi sự sắp xếp ngẫu nhiên của các nguyên tử và phát triển theo quá trình tiến hóa tự nhiên. Đau khổ không thể nào tránh khỏi trong cuộc đấu tranh của con người cho sự sống còn. Không có ý nghĩa nào khác hơn, cũng chẳng có mục đích chi cao cả. Chết là sự tan rã của các phần tử hóa học; không còn gì tồn tại.”

Xem thêm:

Trong khi cả hai phần trên đều là điều quan sát chung trong số các người hoài nghi, duy vật gia, và thậm chí đến vài nhà tư tưởng vĩ đại; những triết gia và các bậc đạo sư của các tôn giáo đã cố gắng tìm kiếm một số ý nghĩa và mục đích trong cuộc sống, đặc biệt là vấn đề liên quan đến khổ đau.

Download Sách Free: Làm thế nào để sống không sợ hãi và lo âu

[sociallocker id=”1365″][/sociallocker]
Làm thế nào để sống không sợ hãi và lo âu pdf (Dhammananda)
5 (100%) 3 votes

Tham gia bình luận tại Website

Your email address will not be published. Required fields are marked *